Folk frå heile Vestlandet spelte bingo med Joar

Joar Førde er nøgd med første runde av Fjorden Bingo på radio. Til neste veke lovar han å rydde opp i det dei hadde av oppstartsvanskar.