— Følg koronareglane, og ikkje kom til skisenteret dersom du skulle vore i karantene eller er sjuk

Frå torsdag vert det lagt til rette for dei som kjem for å stå på ski.