Følg kommunestyret direkte - skal ta stilling til bustadplan og få informasjon om korona

Kommunestyremøtet går digitalt onsdag. Du kan følge oppdateringar frå møtet direkte her på Hardanger Folkeblad.