Flyttar «gullbeholdninga» til Hardangerelvane

Tysdag 16. juni vert ein merkedag i redningsarbeidet for lakse- og sjøaurestammene frå vassdraga kring Hardangerfjorden.