Flyttar butikken etter mai-rushet

Annette Melkeraaen fortel at ho vil flytte Berg Gull og Sølv når mai månad er over.