Flinke elevar har bidrege til NRK TV-aksjonen WWF!

Av

Den digitale bøssa til Lægreid skule har i skrivande stund samla inn over 40.000 kroner.