– Det er generelt mye smitte nå og vi har sett en økning den siste uken. Det er flere virus som sirkulerer og vi har fått smitte på institusjonene i kommunen, forteller kommuneoverlege Daniela Bruhl.

Covid-19-viruset er fortsatt blant oss, og Bruhl sier befolkningen må være forberedt på at influensaepidemien fortsatt kan vare noen uker til.

– Det kan også komme en ny bølge av covid-19-infeksjoner og innlegginger i løpet av våren. Smittevernrådene er å holde seg hjemme om du er sjuk. Alle bør i tillegg ha god hoste- og håndhygiene. Det gjelder spesielt når du skal besøke de mest sårbare gruppene i kommunen vår, sier Bruhl.

Hun oppfordrer nå spesielt pårørende og andre besøkende til å hjelpe til med å holde sjukehjemmene smittefrie. Bruhl viser til at man både på sjukehjemmene og i omsorgsboligene bor tett og at smitten kan spre seg raskt.

– I tillegg er beboerne særs sårbare for smitte, sier Bruhl.

Dermed er det lurt å hente opp igjen noen av tiltakene fra pandemien igjen: Holde seg hjemme når man er syk og sørge for god hygiene.