Flere lokale fikk kunstnerstipend: - Avgjørende for å sikre et levende kulturliv i tiden som kommer

Flere av våre «lokale» kunstnere er blant årets utvalgte til ulike statlige kunstnerstipend. Gleden er ekstra stor i tider der kunstnere er hardt rammet av unntakstilstanden i samfunnet.