Flere innbyggere frykter utbrudd av koronaviruset: — Ikke registrert smitte i Ullensvang

Kommuneoverlege Daniela Brühl og smittevernoverlege Steinar Jacobsen i Ullensvang kommune

Kommuneoverlege Daniela Brühl og smittevernoverlege Steinar Jacobsen i Ullensvang kommune Foto:

Flere har kontaktet kommunen denne uka fordi de er bekymret for koronaviruset. Det er så langt ikke registrert smitte i Ullensvang kommune.

DEL

Kommuneoverlegen sier de likevel følger utviklingen av koronaviruset covid-19 nøye.

— Det er per i dag ikke registrert smitte i Ullensvang kommune, og det er heller ikke meldt om pasienter der det foreligger grunngitt mistanke om smitte, sier kommuneoverlege Daniela Brühl til Hardanger Folkeblad.

Det var før jul en ny type koronavirus ble oppdaget i Wuhan i Kina. Covid-19 er så langt påvist i over 30 land og betegnes som en internasjonal folkehelsekrise av WHO (Verdens helseorganisasjon).

Bekymret

De siste dagene har det vært registrert bekymring fra flere innbyggere etter at et reisefølge kom hjem fra opphold i Anterselva i Nord-Italia, og fra et område med kjente enkelttilfeller fra Kanariøyene.

— Anterselva ligger i provinsen Sør-Tirol, som ennå ikke er regnet som covid-rammet av helsemyndighetene. Det er derfor ingen grunn til å mistenke smitte. Det samme er tilfelle med Kanariøyene, sier smittevernoverlege Steinar Jacobsen.

Utviklingen av koronavirus-epidemien blir likevel fulgt nøye av Ullensvang kommune, i likhet med en rekke andre kommuner i landet. Det er laget planer for mottak av smittede og lageret av nødvendig smittevernutstyr er oppgradert.

— Helsevesenet sin innsats er planlagt for ulike scenarioer. Om folk mistenker smitte skal de ta kontakt med fastlege/legevakt per telefon for videre avtale og ikke møte uanmeldt på legekontoret. Dette for å hindre spredning til andre syke pasienter, sier kommuneoverlegen.

Forebygging

Både smittevernoverlegen og kommuneoverlegen sier folk i kommunen best kan hjelpe til ved å styrke vanlige smitteverntiltak, som håndvask og gode hosterutine.

— Vi er også midt i høysesongen for influensa og slike rutiner er nyttige med tanke på sykdom også. Om man får luftveissykdom eller influensasymptomer, er det viktig å holde seg hjemme til man er helt frisk igjen, sier de to.

Det var før jul en ny type koronavirus ble oppdaget i Wuhan i Kina. Der er 75 000 smittet og over 2000 døde. I tillegg til Kina er viruset påvist i nærmere 30 andre land. WHO ar betegnet situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise.

Organisasjonen tror sykdommen først kan ha oppstått hos flaggermus. Over 80 prosent av de smittede får milde symptomer, men for noen kan viruset også utgjøre en alvorlig helserisiko.

Risikoen er størst for eldre og syke.

Artikkeltags