Flere har reagert på dette

Nå tar Vegvesenet grep.