Flere har bestemt seg, og spesielt én dato skiller seg ut: - Kan bli unikt

Visit Hardangerfjord har samlet inn informasjon fra rundt 120 medlemsbedrifter. Konklusjonen er klar; den store gjenåpningen er i gang.