Mens det var 704 bedrifter som åpnet konkurs i første kvartal, steg tallet til 727 i perioden 1. april til 30. juni, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er likevel lavere enn de to siste kvartalene på tampen av fjoråret.

I andre kvartal var 210 personlige konkurser, inkludert enkeltpersonforetak, en oppgang fra 135 i første kvartal.