Fleirtal i fylket for å avvikla bokbåten: - Det er verkeleg trist

Fleirtalet i Hovedutval for kultur, idrett og integrering i Vestland fylke har vedtatt å avvikle bokbåttenesta og bokbåten Epos etter 60 års drift.