Fleirtal for søndagsopne butikkar: – Eg kan gå inn for dette no som eg ikkje har butikk sjølv

Utval for samfunn, plan og næring gjorde vedtak om at Ullensvang kommune skal søke Fylkesmannen om at Odda sentrum og Jondal får status som typiske turist-stader.