Fleire ville sikre seg leilegheiter då utbyggaren var i Odda

Utbyggar A. Utvik presenterte onsdag planane sine for byggetrinn to og tre i leilegheitskomplekset Cyanamiden på Smelteverkstomta.