Fleire ustabile fjellparti kan føre til flodbølger i Sørfjorden

Før påske skreiv HF at NVE si kartlegging av ustabile fjellparti langs Sørfjorden kan få konsekvensar for bygginga av ny brannstasjon på Lofthus. Onsdag informerte representantar frå NVE politikarar og administrasjon om kva kartlegginga i Sørfjorden har avdekka så langt.