Fleire tusen ser på når Inger-Kristine samlar kollegaer til prat og musikk frå heimekontoret

Inger-Kristine Riber ønskte å visa korleis kvardagen til musikarkollegaene har endra seg i koronatida. Det har ført til populære innslag i sosiale medier.