Fleire millionærar i butikkbransjen: - Eg veit knapt kva eg tener sjølv

Det er store variasjonar i kor mykje dei som driv butikk i Ullensvang har i inntekt.