Fleire lokale utval har klaga på løyve til kitekonkurranse med opp mot 150 deltakarar

Fylkesmannen i Vestland har gitt løyve til ein kitekonkurransen på Hardangervidda i mars 2020. I etterkant har fleire klaga på vedtaket.