Vil kartleggja flaumfaresoner langs elvar i Kvinnherad

Artikkelen er over 1 år gammel

Kommunen hyrer Norconsult til å gjennomføra ei flaumfaresonekartlegging av elveløp i Kvinnherad.