Misnøgd med nytt forslag: – Vi ønsker at verdiskapinga vi skaper skal fordelast til dei kommunane vi held til i

Av

Havbruksskatteutvalget rår staten til å skrote dagens ordning og i staden innføre ein overskotsbasert grunnrenteskatt på 40 prosent for havbruksnæringa. Det møter kritikk frå næring og politikarar.