Sette ut lakseyngel - Trur ein om få år vil kunne hauste av innskotet Opo-laksen har i genbanken

Sven-Helge Pedersen, regional koordinator i Genbank Hardangerfjord, trur ein snart vil kunne hauste av innskotet Opo-laksen har i genbanken.