Mimrestund i HF-kantina: F.v. Gunnar Vestrheim, Svein Knutsen og Johannes Sekse. Foto: Ernst Olsen

Fire jubilantar – avisa og tre tilsette

Svein Knutsen, Johannes H. Sekse og Gunnar Vestrheim har til saman 100 års ansiennitet i Hardanger Folkeblad – og er alle fødde i 1949, same år som avisa første gong kom ut.
Publisert