FHI er usikre på hvor langt vinterbølgen med korona er kommet og vet heller ikke når smittetoppen nås. Men de regner med at epidemien vil øke noen uker til.

– Vi regner med at epidemien vil øke enda noen uker, eventuelt med noe utflating i vinterferieukene, før denne bølgen snur og når et lavt nivå i slutten av mars, skriver FHI i sin siste risikovurdering.

Der slår FHI fast at det er usikkert hvor lang årets vinterbølge er kommet.

– Epidemien vokser saktere nå enn i januar, men effekten av BA-varianten og fjerningen av de kontaktreduserende tiltakene 1. februar kan gi ny økning. Vi vet ikke når epidemien når toppen og hvor lenge denne bølgen vil vare. Hele landet vil ikke nå bølgetoppen samtidig, skriver FHI.

Samtidig skriver instituttet at spredningsevnen til epidemien nå er så stor at en betydelig bremsing av epidemien ville ha krevd svært sterke tiltak over tid.

– Det er ingen klare fordeler med å forskyve epidemien ut i tid, skriver FHI.