Antall pasienter med opioiddiagnose økte med 65 prosent fra 2010 til 2020. Totalt økte antall pasienter i behandling for narkotikaproblemer med 22 prosent.

18.203 pasienter var i behandling med en avhengighetsdiagnose for rusmiddelproblemer i 2020, viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Fra 2010 til 2018 økte antall pasienter med cannabisdiagnoser, men fra 2018 til 2020 har det vært en nedgang på 14 prosent.

Blant pasienter som kom i behandling for første gang i 2020, var cannabisdiagnose vanligst (33 prosent). Dette var dessuten de klart yngste av nye pasienter i behandling. Over halvparten var under 25 år, og 72 prosent var under 30 år.

Blant nye pasienter med en opioiddiagnose var 62 prosent over 40 år.