Fjord 1 vil bidra til dekorasjon av ladetårnet

Ferjeselskapet har sagt seg villige til å sette av pengar til pynting av det 12 meter høge ladetårnet som skal byggast i Jondal.