Ferja får ein avgang mindre frå nyttår - det vil han stoppe

Oddaordførar Roald Aga Haug har avtalt samtalar med skyss for å diskutere talet på avgangar mellom Jondal og Tørvikbygd frå 2020.