Kan få sommarferje frå 2021

30. januar skal fylkesutvalet i Vestland fylke diskutere moglegheita for ei ekstra sommarferje på sambandet Jondal-Tørvikbygd i 2020.