Fire statsrådar inviterer ferjefylka til krisemøte

Av

Etter at fire kystfylke og KS fredag gjekk saman i kampen for meir pengar til ferjene, svarer regjeringa med å invitere fylka til ferjemøte 2. mars.