Næringslivet ber Vestland gjera om ferjeprisar

Av

Sterk auke i ferjeprisane gjer at Næringsalliansen i Hordaland ber Vestland fylkeskommune reversera ferjetakstane.