Fellesforbundets leder Jørn Eggum sier de tar sikte på å gjennomføre lønnsoppgjøret uten å havne i konflikt, trass i de vanskelige tidene Europa står overfor.

Han sier de også håper å unngå å havne hos Riksmekleren, selv om dette skal «holde hardt», ifølge Eggum.

Onsdag var det forhandlingsstart for tariffoppgjøret med kravoverrekkelse mellom Fellesforbundet og Norsk Industri. Fellesforbundet krever en styrking av medlemmenes kjøpekraft, lønnstillegg i form av kronetillegg, ekstra lønnstillegg for lavtlønte, høyere lønnssatser i overenskomstene og økte matpengesatser.

– Nå skal vi bruke to uker på å gå godt inn i Norsk Industri sine krav og redegjøre for våre rettferdighetskrav på den økonomiske siden, sier Eggum.

Både han og Norsk Industris leder Stein Lier-Hansen sier de hadde sett fram til et lønnsoppgjør under mer normale omstendigheter i år, men at krigen i Ukraina har snudd alt på hodet.

– Det vanskeligste nå er at ting har endret seg ekstremt i løpet av 14 dager. Vi så fram til en rask innhenting i økonomien etter pandemien, men så kommer krigen og snur mye av premissene på hodet, sier han.

– Den påvirker råvareprisene, drivstoffprisene og matvareprisene. Landene i krigen er også land som leverer viktige innsatsfaktorer i industrielle verdikjeder. Våre bedrifter merker konsekvensene, og det ramler inn varsler om permitteringer hver dag, sier han.