Fekk melding om skeivlasta trailer - lasten bula ut frå presenningen