Fekk fleirtal for å fjerne moglegheita for at Aga kan ta Utne sin status som lokalsenter i Ullensvang

Utval for samfunn, plan og næring rår kommunestyret til å droppe ei formulering i kommuneplanen sin samfunnsdel som knyt Utne sin status som lokalsenter i Ullensvang kommune til skulespørsmålet på Vestsida.