Færre innleggelser: – Det er en tydelig utflating

Helse Fonna er bedt om å planlegge for «worst case» scenario. Utfordringen da er personal og utstyr.