Færre har tatt bussen — Skyss er usikker på om korona er grunnen

Sidan Skyss sette i gang «hent meg»-ordninga i februar har det vore ein nedgang i talet passasjerar samanlikna med same periode i fjor.