Færre bilar på to ferjer. No skal Skyss i dialog med kommunen om rutetilbodet

Nedgangen i bruken av ferjene kan få konsekvensar for rutetilbodet på Hardangerfjorden.