Farevarsel for jordskred i Vestland

NVE anbefaler folk å holde seg oppdatert på værutviklingen, og holde seg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring.