Får kritikk av Fylkesmannen

Fleire skular slit med å handtera mobbing, viser tilsynsrapportar frå fleire skular i Vestland. Odda barneskole er ein av skulane som har fått flest pålegg om retting.