Får ikkje lukke tilsynssaka endå: - Ikkje tilstrekkeleg

Fylkesmannen i Vestland meiner at Ullensvang kommune ikkje har gjort for å rette på tilhøva ved Odda barneskule, etter at eit tilsyn i vår viste at skulen ikkje gjer nok for å sikre elevar eit trygt skulemiljø.