Får høyre om valdsepisodar og uro blant elevar på skulen

FAU ved Odda barneskole sende i februar inn ei bekymringsmelding i høve det psykososiale læringsmiljøet ved skulen.