Får avbestillingar, men ikkje mange: – Vår kundegruppe ser ikkje på seg sjølv som ei risikogruppe

Med flest kundar i alderen 25 til 50 år, er ikkje Trolltunga Active av dei som så langt er hardast råka av koronautbrotet.