– For mange har nok årets jakt vært spesiell og preget av usikkerhet om framtida. Vi er glade for at jegerne likevel har bidratt til å skaffe viktig informasjon om situasjonen på Hardangervidda ved å sende inn skrantesykeprøver av de felte dyrene, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Veterinærinstituttet har testet mer enn 1.300 villrein fra Hardangervidda for skrantesyke fra høstens jakt, og totalt mer enn 3.300 villrein fra de ulike villreinområdene i år.

– Vi er glade for at det ikke er funnet flere positive dyr under jakten nå i høst. Det styrker antakelsen om at vi er tidlig i sykdomsforløpet og gir oss tro på at det er mulig å bekjempe denne sykdommen, sier administrerende direktør Ingunn Midttun Godal i Mattilsynet.

Miljødirektoratet og Mattilsynet har fått i oppdrag fra departementene å vurdere om et ekstraordinært uttak av villrein på Hardangervidda er nødvendig etter endt jakt. En faglig vurdering skal leveres til departementene innen 12. november.