Evald fekk kraftig avgiftshopp etter kommunesamanslåinga: – Tala viser kor gale det er

Får du vatnet ditt frå eit kommunalt vassverk? Då kan det løna seg å få installert ein vassmålar. Dersom du bur i ein stor einebustad, kan det vera tusenlappar å spara, særleg dersom forbruket er lågt.