Etterlyste valfridom for foreldre med born i SFO

Kåre Grønsnes (SV) etterlyste større valfridom for foreldre enn det Ullensvang kommune har lagt opp til. Det forslaget blei nedstemt.