Etter 2020 tek Odda Parkering AS over drifta av bubil-campen. Det reagerer dagens drivar på

Leigeavtalen mellom Odda camping og Odda kommune om bubil-campen går ut i 2020. Avtalen vert ikkje fornya.