Eftas overvåkingsorgan (Esa) har godkjent Enovas støtte til to hydrogenprosjekter. Enova ga i fjor 743 millioner kroner i støtte til de to prosjektene.

Det er støtten til Tizir Titanium & Iron AS og Horisont Energi AS som nå er godkjent av Esa. I desember i fjor fikk de to prosjektene, sammen med Yara, støtte fra staten via Enova som et ledd i kampen for å kutte klimautslippene.

Tizir Titanium & Iron skal gjennomføre et utviklings- og demonstrasjonsprosjekt ved smelteverket i Tyssedal, mens Horisont Energi skal etablere ammoniakkproduksjon fra naturgass med karbonfangst i nærheten av Hammerfest.

– Esas godkjennelse er svært gledelig og bekrefter at de to norske prosjektene innenfor IPCEI hydrogen er særdeles innovative, og at de vil være viktige i en felles europeisk verdikjede, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova, i en pressemelding.

IPCEI er en forkortelse for Important Projects of Common European Interest, og består av flere prosjekter som søker felles europeiske løsninger i viktige sektorer hvor man ønsker å unngå markedssvikt eller systemsvikt.

Ifølge Esa vurderes de norske tiltakene å være av felles europeisk betydning og dermed innenfor regelverket. Støtten fra Enova kompenserer prosjektene for kostnader hovedsakelig til forskning, utvikling og innovasjon.