Eramet selger seg ut av TTI i Tyssedal

Selskapet Eramet, som eier Tizir sitt ilmenittsmelteverk i Tyssedal, selger alle aksjene sine til Tronox Holdings plc.