Er opptatt av gjesteopplevingar: – Feilparkerte bilar løyser me på andre måtar enn med p-selskap

Mikkelparken har ikkje tru på at p-vakter er løysinga for å skapa nye arbeidsplassar i Kinsarvik og stiller spørsmål ved næringspolitikken Odda tilbyr reiselivet i Hardanger.