- Er det særinteresser som forsøker å verne store naturområder?

Av