Er det dette fjellet og dette ikonet ein no skal øydeleggja med ei gigantisk utbygging?

Av

Skylift til luftslott